تبلیغات
آزمون یار - دوره ضمن خدمت آینده پژوهی ویژه تمامی فرهنگیان استان فارس

دوره ضمن خدمت آینده پژوهی ۳۲ ساعت

 

کد دوره:  ۹۱۴۰۱۴۴۱

 

ویژه تمامی فرهنگیان استان فارس

 

برای ثبت نام به سایت زیر مراجعه کنید:

 

www.Elearning-pars.ir

آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان،آزمون های ضمن خدمت،آزمون ضمن خدمت فرهنگیان،آزمون ضمن خدمت،ضمن خدمت فرهنگیان،ضمن خدمت،دوره ضمن خدمت آینده پژوهی،فرهنگیان استان فارس،دوره ضمن خدمت آینده پژوهی ویژه تمامی فرهنگیان استان فارس

برچسب ها:آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان، آزمون های ضمن خدمت، آزمون ضمن خدمت فرهنگیان، ضمن خدمت فرهنگیان، دوره ضمن خدمت آینده پژوهی ویژه تمامی فرهنگیان استان فارس، دوره ضمن خدمت آینده پژوهی، فرهنگیان استان فارس،

تاریخ: پنجشنبه 23 فروردین 1397

نظرات()