تبلیغات
آزمون یار - اطلاعیه دوره ی ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

اطلاعیه دوره ی ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

 

نمرات و نتیجه آزمون ضمن خدمت فرهنگیان (هوشمندسازی مدارس) به ترتیب کلاس انتخابی (موقع ثبت نام)  در سامانه ضمن خدمت ثبت می شوند.

نمره فردی که موقع ثبت نام کلاس شماره 10 را انتخاب کرده زودتر از فردی که در کلاس شماره 15 ثبت نام کرده ثبت می شود.

هر روز تعدادی از کلاس های ثبت نامی ثبت می شود و انتظار می رود طی روزهای آینده برای همه همکاران ثبت شود.

آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان،آزمون های ضمن خدمت،آزمون ضمن خدمت فرهنگیان،آزمون ضمن خدمت،ضمن خدمت فرهنگیان،ضمن خدمت،دوره ی ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس،هوشمند سازی مدارس


برچسب ها:آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان، آزمون های ضمن خدمت، آزمون ضمن خدمت فرهنگیان، آزمون ضمن خدمت، ضمن خدمت فرهنگیان، دوره ی ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس، هوشمند سازی مدارس،

تاریخ: پنجشنبه 23 فروردین 1397

نظرات()