تبلیغات
آزمون یار - آشنایی با مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز)

آشنایی با مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز)

 

پرلز (PIRLS) چیست؟

مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن یک برنامه ابتکاری برای ارزیابی توانایی خواندن کودکان است که چهل کشور از سراسر جهان در آن شرکت دارند. روندهای این مطالعه به فاصله ی هر 5 سال یکبار مورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد.

پرلز فرایند پیشرفت سواد خواندن در کودکان را همراه با سیاست ها و کاربندی های مربوط به سواد خواندن در نظام های آموزشی اندازه گیری می کند.

کشورهایی که در مطالعه پرلز شرکت کرده اند می توانند تغییرات ایجاد شده در میزان پیشرفت سواد خواندن را در مطالعه جدید مورد بررسی و مقایسه قرار دهند.

این کشورها همچنین می توانند اطلاعات و یافته های قابل دسترس را در باره ی تغییرات ایجاد شده در روش های تدریس و چگونگی تأثیر آنها در عملکرد خواندن" دانش آموزان مشاهده کنند.

کشورهای جدید در این مطالعه، می توانند داده هایی را برای تشخیص خط پایه از نظر سطح خواندن دانش آموزان خود در مقایسه با سایر کشورها گردآوری کنند.

افزون بر آن، می توان عوامل پیشینه ای مرتبط با سواد خواندن از جمله عوامل خانواده، مدرسه، روش های تدریس، کتاب درسی و عوامل مؤثر در کلاس درس را بر روی پیشرفت تحصیلی شناسایی کرد.

 

هدف مطالعه پرلز (PIRLS) کمک به بهبود فرآیند یاددهی ـ یادگیری در قلمرو سواد خواندن دانش آموزان است . این دانش آموزان به عنوان نماینده های منتخب کشورها، از نظر سواد خواندن آزمون در مقایسه با دانش آموزان سایر کشورها مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. به عبارت دیگر، هدف فراهم کردن اطلاعات لازم در بارة پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان در سطح بین المللی و تحت شرایط و امکانات خاص هر یک از کشورها است.

در این آزمون ها دانش آموز متن را خوانده و به سؤالات درک مطلب آن پاسخ می دهد و از متنی که خوانده است نتیجه گیری می کند. برای این که دانش آموز بتواند در این آزمون ها نتیجه ی مطلوبی را کسب کند، اولیای گرامی نیز باید وارد عمل شوید. سعی کنید یک کتابخانه ی کوچک در منزل داشته باشید و فرزندتان را به کتاب خوانی تشویق کنید و از او بخواهید کتاب ها را به سلیقه ی خودش تهیه کند. زمانی که مشغول کتاب خواندن است به او گوش فرا دهید؛ سپس از او بخواهید آن چه را از خواندن یک کتاب درک کرده است به زبان خودش بیان کند. انجام این موارد به مرور باعث خواهد شد تا دانش آموز توانایی درک و فهم و استنتاج مطالب خوانده شده را پیدا کند.برچسب ها:مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن، پرلز، مطالعه پرلز، پیشرفت سواد خواندن در کودکان، پیشرفت سواد خواندن،

تاریخ: سه شنبه 4 دی 1397

نظرات()