تبلیغات
آزمون یار - دوره ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دوره ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 

كد دوره:    99506217

 

ویژه: كلیه فرهنگیان سراسر كشور

 

ویژگی دوره: شغلی تخصصی

 

مدت دوره: 24 ساعت

آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان،آزمون های ضمن خدمت،آزمون ضمن خدمت فرهنگیان،آزمون ضمن خدمت،ضمن خدمت فرهنگیان،ضمن خدمت،
دوره ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت،دوره ضمن خدمت،تربیت در پرتو عبادتبرچسب ها:دوره ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت، دوره ضمن خدمت، تربیت در پرتو عبادت، آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان، آزمون های ضمن خدمت، آزمون ضمن خدمت فرهنگیان، آزمون ضمن خدمت،

تاریخ: چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397

نظرات()